You are currently viewing Umowa o pozycjonowanie strony internetowej

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej

Każdy korzystając z Internetu w celu promowania własnej osoby, usług lub towarów liczy, że pojawi się na szczycie listy wyszukiwania. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że aby tego dokonać nie wystarczy być profesjonalistą w swoim fachu lub oferować produkty bardzo dobrej jakości. Również nie zawsze marketing szeptany czy oznaczanie na mediach społecznościowych sprawi, że nasza strona stanie się popularna. Kluczem do sukcesu w sieci jest bowiem poznanie działania algorytmu Googla. To dzięki jego przychylności lub jej brakowi jedni przedsiębiorcy są widoczni niemal w przy każdym wyniku wyszukiwania haseł związanych z ich działalnością, inni natomiast gdzieś tam czekają w czeluściach Internetu. Nie każdy jest jednak w stanie w szybki sposób przyswoić sobie wiedzę z zakresu pozycjonowania, nie każdy również chce to robić i w takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług agencji SEO. Pozycjonowanie strony internetowej to dla nich codzienność. Wiedzą jak działają roboty Googla oraz jak sprawić, aby przyrost wejść na stronę był naturalny i długotrwały.

Często mówi się, że jakaś czynność nie jest wiedzą tajemną i wszystkiego można się nauczyć. W przypadku SEO nie jest jednak zgodnie z powyższą sentencją. Nikt tak naprawdę (oprócz pracowników pracujących dla Googla) nie wie jak działają algorytmy wyszukiwarki gogle. Jednocześnie nie jest też tak, że agencje zajmujące się tego typu działalnością całkowicie działają „po omacku”. Mimo wszystko metodą prób i błędów są w stanie określić jakie działania będą optymalne, aby uwierzytelnić dany serwis w „oczach” wyszukiwarki oraz jak zwiększyć atrakcyjność danej strony. Działania te w perspektywie czasu z całą pewnością mogą wpłynąć pozytywnie na liczbę odwiedzających witrynę przedsiębiorcy, a to przekłada się na jego zysk. Jednakże ile agencji SEO tyle działań i rozwiązań, przy czym jedne odniosą sukces, inne mogą zaszkodzić. Zanim zatem przedsiębiorca zdecyduje się nawiązać współpracę z magikami od SEO powinien w pierwszej kolejności zainteresować się umową o pozycjonowanie strony internetowej. W gruncie rzeczy taki kontrakt to nic innego jak umowa o zlecenia lub o dzieło. Są jednak takie jej elementy, które agencje często wykorzystują na swoją korzyść, a nieświadomi tego klienci mogą na tym stracić. Zobacz zatem na co zwracać uwagę zamawiając usługę pozycjonowania.

Pozycjonowanie stron – czym jest?

Pozycjonowanie, czyli popularne SEO to zespół działań oraz narzędzi do zdobywania ruchu w Internecie, a w praktyce w Google. SEO ma na celu optymalizację serwisów internetowych pod kątem wyszukiwarek. Tym samym usługa tego typu polega na podejmowaniu takich działań, których skutkiem będzie zoptymalizowanie strony, aby wzrastał na niej ruch organiczny. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że im wyższa pozycja strony w wynikach wyszukiwania gogle, tym więcej wejść na tę stronę.

Należy jednak pamiętać, że proces pozycjonowania jest procesem długotrwałym. Lepiej nie nastawiać się na wyniki prac agencji już po jednym tygodniu czy miesiącu. Realnie pierwsze skutki działań SEO będą widoczne po 3, a może nawet i po 6 miesiącach.

Przedmiot umowy o pozycjonowanie strony internetowej

Najistotniejszym elementem umowy o pozycjonowanie – jak zresztą niemal w każdej umowie – jest jej przedmiot, czyli określenie na czym dana współpraca ma polegać. W tym wypadku najważniejsze, aby opis przedmiotu nie był zbyt ogólny i nieprecyzyjny. Abstrakcyjne określenie obowiązków agencji, typu „usługa SEO”, „usługa pozycjonowania”, będzie z całą pewnością nie wystarczające. 

Profesjonalna agencja SEO swoje działania skupia co najmniej na:

  • wykonaniu audytu strony pod kątem SEO, tj. sprawdzeniu, jak zbudowana jest strona, na jakie frazy się wyświetla oraz czy słowa kluczowe dobrane do podstron są przemyślane. Agencja analizuje także występujące błędy w kodzie serwisu, które mogły by hamować lub uniemożliwić prawidłowe prace;
  • zaplanowaniu i określeniu strategii SEO – w ramach tego działania agencja powinna również wskazać jakie czynność powinien podjąć klient, aby pozycjonowanie przebiegło jeszcze efektywniej. Chodzi tu głównie o zlecenie prac programistycznych, dzięki którym praca agencji będzie dawała lepsze lub szybsze efekty;
  • optymalizacji zaplecza technicznego strony, uporządkowaniu jej struktury i nadaniu odpowiednich parametrów wszystkim elementom strony, które mają wpływ na jej pozycjonowanie;
  • analizie konkurencji i wyborze słów kluczowych, które najłatwiej wypromują stronę klienta
  • zorganizowaniu zaplecza dobrej jakości linków oraz artykułów, dzięki którym Google zwiększy wiarygodność strony www.

Wydaje się zatem, że określenie powyższych usług będzie minimum tego co powinno się znaleźć w umowie w obowiązkach agencji.

Zleceniodawca powinien zadbać, aby wśród obowiązków agencji znalazło się zobowiązanie do przedstawiania regularnych, np. comiesięcznych raportów z wykonanych prac. Dzięki temu będzie on mógł w łatwy sposób skontrolować postęp prac i ich efekty.

Umowa o pozycjonowanie- forma

Ta kwestia nie powinna przysporzyć większych problemów. Umowa może zostać zawarta w dowolnej formie – ustnej, pisemnej lub dokumentowej (np. mailowej, przy pomocy skanów umowy itd.). Ważne jednak, aby umowa przybrała postać dokumentu – wtedy w razie ewentualnego konfliktu stron, każda z nich będzie miała czarno na białym do czego się zobowiązała.

Należy pamiętać, że jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej lub inne formie szczególnej, pod rygorem nieważności, również jej zmiana musi zostać dokonana w takiej formie. Dotyczy to każdej zmiany, np. przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, wysokości kar umownych czy okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy pisemnej, oświadczenia przesyłane przy pomocy maila nie będzie prawnie wiążące.

Czytaj również:

Wynagrodzenie za pozycjonowanie

Wynagrodzenie za usługę agencji SEO będzie wiązało się niejako z rodzajem samej umowy. Przy umowie o dzieło wypłaca się je za osiągnięty efekt, przy zleceniu natomiast za samą pracę.

Umowa o pozycjonowane może określać poniższe metody rozliczenia prac agencji:

  • wynagrodzenie ryczałtowe (abonament) –  forma stałego wynagrodzenia opłaconego w określonych odstępach czasu, zazwyczaj co miesiąc; 
  • wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia zależna od ilości czasu poświęconego przez agencję nad pracą przy serwisie;
  • wynagrodzenie za efekt (success fee) – klient płaci dopiero za osiągnięty wynik określony w umowie.

Rozważyć można również model mieszany – połączenie ryczałtu oraz success fee. W takiej sytuacji agencja będzie zabezpieczona stałym dopływem środków, jednocześnie będzie bardziej zmotywowana, gdyż za dobre efekty będzie mogła liczyć na wyższe wynagrodzenie. Klient też nie powinien narzekać, gdyż lepsze efekty oznaczają dla niego większe zyski.

Jednocześnie należy pamiętać, że samo wynagrodzenie success fee jest nie tylko ryzykowne dla agencji, ale również klienta. Jest tak, gdyż agencja dążąc do osiągnięcia jak najszybszych rezultatów może decydować się na korzystanie z nieuczciwych metod pozycjonowania. Prace takie przyniosą szybkie efekty, jednakże Google po wykryciu takich praktyk może zmniejszyć widoczność serwisu lub nawet całkowicie go zbanować, tj. usunąć domenę serwisu z indeksu wyszukiwarki.

Odpowiedzialność agencji SEO

Wyżej wskazałem, iż błędne działania agencji mogą doprowadzić do zmniejszenia widoczności strony internetowej lub jej zbanowania. Dla przedsiębiorcy, który zarabia na działalności w sieci taka sytuacja może nawet doprowadzić do jego upadłości. Agencje są tego świadome i często wprowadzają zapisy typu:

Odpowiedzialność Agencji ograniczona zostaje do kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści i szkody pośrednie.

albo

Agencja ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za swoje działania, przy czym odpowiedzialność ta zostaje ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego za miesiąc poprzedzający fakt zgłoszenia żądania naprawienia szkody przez klienta.

Widząc takie zapisy – w mojej ocenie – należy wstać od stołu, odwrócić się na pięcie i wyjść. Jest to działanie nieetyczne agencji, które wykorzystują to, iż klienci rzadko kiedy czytają umowy, a jeżeli nawet to ich nie rozumieją. Klient nie powinien się godzić na ograniczenie odpowiedzialności Agencji. Firma taka jako profesjonalista na rynku powinna brać odpowiedzialność za swoje działania, i w razie dokonania szkód w majątku klienta, ma obowiązek wypłacić mu odszkodowanie za poniesioną stratę oraz za utracony przyszły zarobek.

Umowa o pozycjonowanie – kary umowne

Częstą praktyką agencji SEO jest próba zabezpieczenia się w najdalej idący sposób, tj. przez ustalanie kar umownych niemalże za wszystkie możliwe „przewinienia” klienta. Zapominają oni jednak jaki cel ma instytucja kary umownej. Kara umowna może być stosowana wyłącznie w przypadku zobowiązań niepieniężnych, co wyklucza żądanie jej zapłacenia w wypadku nieterminowego opłacania faktur. W takiej sytuacji możliwe jest jedynie roszczenie o zapłacenie odsetek za opóźnienie.

Umowa o pozycjonowanie – wypowiedzenie usługi pozycjonowania

Idąc dalej, agencje chcą zabezpieczyć swój przychód, przez co preferują umowy na czas określony – bardzo długi czas określony, np. 2 lata, bez możliwości wypowiedzenia. Taki zapis jest bardzo niekorzystny dla klienta. W przypadku bowiem rozwiązania umowy przez zleceniobiorcę, agencja ma prawo żądać od niego zapłacenia całości wynagrodzenia jakie otrzymałaby do końca umowy, gdyby nie została ona rozwiązania. Wyobraźmy sobie umowę na okres 2 lat, gdzie klient zrywa ją po 6 miesiącach. Konieczność zapłaty 18 pozostałych rat raczej nie naprawa optymizmem.

Dodatkowo niektóre agencje (te od których należy trzymać się z daleka) zastrzegają, iż umowa wyłącza działanie art. 746 KC, który reguluje kwestie wypowiedzenia umów zlecenia. Na szczęście § 3 tego przepisu mówi wprost, iż nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Oznacza to, że nawet w przypadku umów, które nie przewidują wypowiedzenia, każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć jeżeli istnieje ku temu ważny powód, np. klient utracił zaufanie do agencji, albo na skutek jej działania utracił klientów.

Najlepszym pomysłem jest zatem zawarcie umowy na czas nieokreślony z miesięcznym lub dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Taki zapis pozwoli agencji na przygotowanie swoich sił przerobowych na zmianę obszaru działania i poszukania nowych klientów. Klient z kolei zawsze będzie mógł rozwiązać umowę, bez konieczności ponoszenia nazbyt wygórowanych kosztów.

Agencje SEO czasami próbują tłumaczyć konieczność zawierania umów na czas określony bez możliwości wypowiedzenia tym, że poniosły one bardzo wysokie koszty startowe związane z wykupem wielu narzędzie do pozycjonowania w celu obsługi klienta. Nie dajmy się na to nabrać, narzędzia takie owszem kosztują, ale są używane do pracy ze wszystkimi klientami, nie są one wykupowane indywidualnie pod każdego z nich. To samo tyczy się wykupu linków czy artykułów – opłacane są one jednostkowo, toteż należy się rozliczyć z ich zakupu i na tym kończą się te „mityczne” koszty potrzebne prowadzenia prac SEO.

Usuwanie wyników pracy po rozwiązaniu umowy o pozycjonowanie – czy to legalne?

Istnieją na rynku firmy SEO, które po rozwiązaniu umowy usuwają wszelkie działania i ich efekty, jakie podjęły w trakcie prac nad serwisem klienta. Przykładowo usuwają pozyskane linki i opracowane artykuły czy cofają optymalizację. Jest to działanie niezgodne z naturą umowy. Klient niejako płaci za wyniki prac pozycjonerskich i optymalizacyjnych. Usuwanie efektów takich prac oznacza tyle, że agencja naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Warto zatem zawsze zwracać uwagę na tego typu zapisy.